HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ

1080K3 - 1.5M

Đồng hồ nhiệt độ 1080K3 - 1.5M

Liên hệ
1100K3 - 1.5M

Đồng hồ nhiệt độ 1100K3 - 1.5M

Liên hệ
1080K3 - 3M

Đồng hồ nhiệt độ 1080K3 - 3M

Liên hệ
1100K3 - 3M

Đồng hồ nhiệt độ 1100K3 - 3M

Liên hệ
VF18C

Đồng hồ áp suất VF18C

Liên hệ
VF38C

Đồng hồ áp suất VF38C

Liên hệ
VE18C

Đồng hồ áp suất VE18C

Liên hệ
VE38C

Đồng hồ áp suất VE38C

Liên hệ
CR87B

Nhiệt kế tự ghi CR87B

Liên hệ
CR87HT

Nhiệt kế tự ghi CR87HT

Liên hệ
TRIX-8

Nhiệt kế tự ghi TRIX-8

Liên hệ
UTRIX-16

Nhiệt kế tự ghi UTRIX-16

Liên hệ
UTRID-16

Nhiệt kế tự ghi UTRID-16

Liên hệ
USRIC-8

Nhiệt kế tự ghi USRIC-8

Liên hệ
VAXTAG

Nhiệt kế tự ghi VAXTAG

Liên hệ
HAXO-8

Nhiệt ẩm kế tự ghi HAXO-8

Liên hệ
LTI-USB

Cáp kết nối dữ liệu LogTag

Liên hệ
XR02CX-5N0C0

Thiết Bị Điều Khiển Dixell XR02CX-5N0C0

Liên hệ
1060K3 - 1.5M

Đồng hồ nhiệt độ 1060K3 - 1.5M

300.000đ

Đối tác khách hàng

Chúng tôi đánh giá cao các đối tác của mình và tin rằng chương trình hợp tác