THIẾT BỊ LẠNH EMERSON

ZX020BE-TFD-451

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Emerson model ZX020BE-TFD-451 công suất 2 HP

Liên hệ
ZX030BE-TFD-451

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Emerson model ZX030BE-TFD-451 công suất 3 HP

Liên hệ
ZX040BE-TFD-451

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Emerson model ZX040BE-TFD-451 công suất 4 HP

Liên hệ
ZX050BE-TFD-451

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Emerson model ZX050BE-TFD-451 công suất 5 HP

Liên hệ
ZX060BE-TFD-451

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Emerson model ZX060BE-TFD-451 công suất 6 HP

Liên hệ
ZX076BE-TFD-451

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Emerson model ZX076BE-TFD-451 công suất 7.6 HP

Liên hệ
ZXL020BE-TFD-451

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Emerson model ZXL020BE-TFD-451 công suất 2 HP

Liên hệ
ZXL030BE-TFD-451

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Emerson model ZXL030BE-TFD-451 công suất 3 HP

Liên hệ
ZXL040BE-TFD-451

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Emerson model ZXL040BE-TFD-451 công suất 4 HP

Liên hệ
ZXL060BE-TFD-451

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Emerson model ZXL060BE-TFD-451 công suất 6 HP

Liên hệ
ZXL075BE-TFD-451

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Emerson model ZXL075BE-TFD-451 công suất 7.5 HP

Liên hệ

Máy nén Copeland model ZB21KQ công suất 3.0 HP

Liên hệ

Máy nén Copeland model ZB38KQE công suất 5.0 HP

Liên hệ

Máy nén Copeland model ZB38KQ công suất 5.0 HP

Liên hệ

Máy nén Copeland model ZB58KQ công suất 8.0 HP

Liên hệ

Máy nén Copeland model ZB76KQ công suất 10.0 HP

Liên hệ

Máy nén Copeland model ZB76KQE công suất 10.0 HP

Liên hệ

Máy nén Copeland model ZB88KQ công suất 12.0 HP

Liên hệ

Máy nén Copeland model ZB114KQ công suất 15.0 HP

Liên hệ

Máy nén Copeland model ZB114KQE công suất 15.0 HP

Liên hệ

Đối tác khách hàng

Chúng tôi đánh giá cao các đối tác của mình và tin rằng chương trình hợp tác