THIẾT BỊ LẠNH TECUMSEH

CAJ9510Z

Máy nén Tecumseh model CAJ9510Z công suất 1.0 HP Gas R404A

Liên hệ
CAJ9513Z

Máy nén Tecumseh model CAJ9513Z công suất 1.1 HP Gas R404A

Liên hệ
FH2511Z

Máy nén Tecumseh model FH2511Z công suất 2.75 HP Gas R404A

Liên hệ
TFH2511Z

Máy nén Tecumseh model TFH2511Z công suất 2.75 HP Gas R404A

Liên hệ
FH2480Z

Máy nén Tecumseh model FH2480Z công suất 2 HP Gas R404A Điện áp 220V/1Pha

Liên hệ
Máy Nén Tecumseh model TFH2480Z công suất 2 HP Gas R404A

Máy Nén Tecumseh model TFH2480Z công suất 2 HP Gas R404A

Liên hệ
TFH4524Z

Máy nén tecumseh model TFH4524Z công suất 2 HP Gas R404A

Liên hệ
TAG2522Z

Máy Nén Tecumseh model TAG2522Z công suất 5.5 HP Gas R404A

Liên hệ
TAG2525Z

Máy Nén Tecumseh model TAG2525Z công suất 6.25 HP Gas R404A

Liên hệ
FH4531Z

Máy Nén Tecumseh model FH4531Z công suất 2.6 HP Gas R404A

Liên hệ
TFH4531Z

Máy Nén Tecumseh model TFH4531Z công suất 2.6 HP Gas R404A

Liên hệ
TFH4540Z

Máy nén Tecumseh model TFH4540Z công suất 3.3 HP Gas R404A

Liên hệ
TAG2516Z

Máy Nén Tecumseh model TAG2516Z công suất 4 HP Gas R404A

Liên hệ
TAG4528Y

Máy Nén Tecumseh model TAG4528Y công suất 2.3 HP Gas R134A

Liên hệ
TAG4573Z

Máy nén Tecumseh model TAG4573Z công suất 6 HP Gas R404A

Liên hệ
TAG4561Z

Máy nén tecumseh model TAG4561Z công suất 5 HP Gas R404A

Liên hệ
TAGP4573Z

Máy nén Tecumseh model TAGP4573Z công suất 6 HP Gas R404A

Liên hệ
TAGP4561T

Máy nén tecumseh model TAGP4561T công suất 5 HP Gas R22

Liên hệ
TAGP4573T

Máy nén Tecumseh model TAGP4573T công suất 6 HP Gas R22

Liên hệ
TAGP4561Z

Máy nén tecumseh model TAGP4561Z công suất 5 HP Gas R404A

Liên hệ
TAGP2522Z

Máy nén Tecumseh model TAGP2522Z công suất 5.5 HP Gas R404A

Liên hệ
Máy nén Tecumseh

Máy nén Tecumseh model TAG4553Z công suất 4.4 HP Gas R404A

Liên hệ

Máy nén Copeland model ZB76KQE công suất 10.0 HP

Liên hệ

Đối tác khách hàng

Chúng tôi đánh giá cao các đối tác của mình và tin rằng chương trình hợp tác