THIẾT BỊ LẠNH BITZER

Máy nén Bitzer model 4FES-5Y-40S công suất 5.0 HP

Liên hệ

Máy nén Bitzer model 4HE-18Y-40P công suất 18.0 HP

Liên hệ

Máy Nén Bitzer model 4JE-15Y-40P công suất 15.0 HP

Liên hệ

Máy nén Bitzer model 4VES-10Y-40P công suất 10.0 HP

Liên hệ

Máy nén Bitzer model 4TES-12Y-40P công suất 12.0 HP

Liên hệ

Máy Nén Bitzer model 4PES-12Y-40P Công suất 12.0 HP

Liên hệ

SÀN NÂNG CÔNG NGHIỆP

Liên hệ

CỬA CUỐN TRƯỢT TRẦN - OVERHEAD

Liên hệ

BỘ TRÙM ĐUÔI XE DOCK SHELTER

Liên hệ

DÀN LẠNH KUEBA

SPBE 032D

Dàn Lạnh Kueba model SPBE 032D

Liên hệ
SPBE 042D

Dàn Lạnh Kueba model SPBE 042D

Liên hệ
SPBE 051D

Dàn Lạnh Kueba model SPBE 051D

Liên hệ
SPBE 061D

Dàn Lạnh Kueba model SPBE 061D

Liên hệ
SPBE 071D

Dàn Lạnh Kueba model SPBE 071D

Liên hệ
DF316/4

Phin Lọc Gas Castel DF316/4

Liên hệ
DF316/5S

Phin Lọc Gas Castel DF316/5S

Liên hệ
DF330/5

Phin Lọc Gas Castel DF330/5

Liên hệ
KP1 - 060

Công Tắc Áp Suất Danfoss KP1 - 060-110191

Liên hệ
KP1 - 060

Công Tắc Áp Suất Danfoss KP1 - 060-110391

Liên hệ
KP5

Công Tắc Áp Suất Danfoss KP5 - 060-117191

Liên hệ

Đối tác khách hàng

Chúng tôi đánh giá cao các đối tác của mình và tin rằng chương trình hợp tác